Czy można i jak uzyskać rozwód bez zgody małżonka?

Rozwód udzielany jest małżonkom jedynie wtedy, gdy pojawią się u temu odpowiednie przesłanki. Czy brak zgody męża lub żony może być jednym z powodów, dla którego można nie otrzymać rozwodu?

Pary rozstają się z wielu różnych powodów. W przypadku małżeństw konieczne jest wtedy uzyskanie rozwodu. Podczas rozprawy sądowej sąd orzeka o zakończeniu związku małżeńskiego. Warto jednak wskazać, że w określonych sytuacjach sąd nie da rozwodu małżonkowi, który o niego występuje, także biorąc pod uwagę zdanie drugiego małżonka.

Brak zgody na rozwód jednej ze stron

Gdy jeden z małżonków chciałby wnieść pozew rozwodowy i informuje o tym drugiego, może spotkać się z reakcją, że małżonek ten nie udzieli mu zgody na rozwód. Jak uzyskać rozwód bez zgody małżonka?

W rzeczywistości brak zgody na rozwód jednej ze stron nie jest kluczowym warunkiem, który uniemożliwia rozwiązanie związku małżeńskiego. W rzeczywistości ma on znacznie jedynie wtedy, gdy z pozwem rozwodowym występuje ten małżonek, który jest wyłącznie winny rozkład małżeństwa. Jednak nawet wtedy sąd może udzielić rozwodu, gdy brak zgody będzie naruszał zasady współżycia społecznego.

Warunki do udzielenia rozwodu

Aby sąd mógł orzec rozwód, nie tylko trzeba złożyć wniosek – pozew rozwodowy. Ponadto konieczne jest spełnienie dodatkowych wymogów zawartych w przepisach prawa. Zatem częściej to właśnie sąd nie da rozwodu, gdy warunki te nie zostaną spełnione.

1. Rozwód jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego – zazwyczaj dotyczy sytuacji, gdy małżonek znalazłby się w znacznym niedostatku po rozwodzie, jest w złym stanie zdrowia. Gdy małżonek motywuje, że nie chce udzielić rozwodu ze względów religijnych, nie wyczerpuje to warunku związanego z naruszeniem zasad współżycia społecznego.

2. Rozwód narusza dobro małoletnich dzieci – ocena jest w tym przypadku indywidualna, ponieważ w prawie nie ma dokładnej interpretacji tego przepisu. Zatem o tym, czy rozwód byłby powodem cierpienia małoletnich dzieci, decyduje sąd, także przy pomocy biegłych.

3. Rozwód ma być udzielony na wniosek małżonka, który jest wyłącznie winny rozkładu pożycia – dotyczy to między innymi sytuacji, gdy doszło do zdrady. Nie obejmuje przypadków, gdy drugi małżonek wyrazi na rozwód zgodę.

Co wtedy, gdy wina leży po jednej stronie?

W przypadku, gdy małżonek, który uznawany jest za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, na przykład zdradził małżonka i teraz chce otrzymać rozwód, także może bronić się przed blokowaniem rozwodu.

W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem staje się złożenie wniosku o ustalenie, że każdy z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa. Nawet jeżeli wina drugiego małżonka będzie niewielka, uzyskanie rozwodu będzie wtedy łatwiejsze. Inna możliwość to udowodnienie, że małżonek nie wymaga opieki, złośliwie uniemożliwia uzyskanie rozwodu, a także blokowanie rozwodu jest tylko kwestią finansów.

Sprawy tego typu są dość złożone, dlatego warto skorzystać wtedy z pomocy dobrego prawnika, który pomoże w przebiegu całej rozprawy rozwodowej.

Rozwód bez zgody małżonka jest możliwy

Drugi małżonek może zatem nie zgodzić na rozwód. Gdy ma miejsce taka sytuacja, wcale nie blokuje to możliwości złożenia wniosku o rozwód. To nie drugi małżonek, lecz sąd decyduje o tym, czy rozwód zostanie udzielony.

Podsumowując, rozwód bez zgody współmałżonka jest możliwy – także wtedy, gdy wniosek o rozwiązanie małżeństwa składany jest przez małżonka, który jest uznany za wyłącznie winnego rozpadu związku małżeńskiego. Sąd do każdej sprawy, którą rozpatruje, podchodzi indywidualnie, dlatego rozwód może być orzeczony także wtedy, gdy drugi małżonek mówi, że nie da rozwodu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziewięć + jedenaście =

Posted by: Marek on Category: Rozwód