Odzyskaj radość życia

2021 06-07

Jak odbywa się podział majątku przy rozwodzie?

Wejście w związek małżeński niesie ze sobą określone konsekwencje. Wśród nich znajduje się także wspólność majątkowa małżeńska. Gdy małżonkowie we wspólnocie majątkowej chcą się rozwieść, pojawia się konieczność podziału majątku.

2020 07-24

Rozwód a kredyt hipoteczny – co zrobić z kredytem po rozwodzie?

Często można spotkać się ze zdaniem, że kredyt mocniej cementuje związki niż samo małżeństwo. Rzeczywiście, aby uzyskać kredyt jako para, trzeba spełnić szereg różnych wymagań, a w przypadku pojawienia się problemów ze spłatą obciążają one małżonków wspólnie. Jakie konsekwencje ma zatem rozwódRead More

2018 12-22

Jakie prawa i obowiązki ma świadek?

Bycie świadkiem w procesie wiąże się z określonymi prawami i obowiązkami. Warto je znać, bo choć nie każdy może być świadkiem i wielu z nas nigdy nie będzie miało okazji w tej roli występować, to nie można wykluczyć, że się to namRead More

2017 05-06

Tańsza obsługa prawna

Przy wybieraniu firm prawnych, które mają zapewnić stałą obsługę prawną sprawdzania jedynie cen takich usług nie jest najlepszym rozwiązaniem. Znacznie ważniejsze jest sprawdzenie czy dana firma posiada odpowiednie doświadczenie na rynku a jednocześnie czy posiada również możliwość świadczenia kompleksowych czy też indywidualnieRead More

2016 10-22

Jak wybrać kancelarie prawne?

Przy wybieraniu kancelarii prawnych najważniejsze jest przede wszystkim dopasowanie poszczególnych usług, które dana firma świadczy do potrzeb w zakresie obsługi prawnej w danej firmie.

2016 04-16

Separacja – co warto o niej wiedzieć?

Często można spotkać się z mylnym przeświadczeniem, że wystarczy, że małżonkowie zamieszkają osobno i już można mówić o ich separacji. Pod względem prawnym nie jest to jednak możliwe, ponieważ aby separacja niosła ze sobą określone skutki prawne, musi być orzeczona przez sąd.

2016 01-01

Czy ślub kościelny można unieważnić?

Tak, aczkolwiek jest to o wiele bardziej skomplikowany proces. Mowa bowiem o rozwodzie kościelnym, który tak naprawdę oznacza unieważnienie zawartego związku małżeńskiego. Jest to proces bardzo czasochłonny i długotrwały, do którego należy się naprawdę odpowiednio przygotować. W jaki sposób można orzec, żeRead More