Rozwód a kredyt hipoteczny – co zrobić z kredytem po rozwodzie?

Często można spotkać się ze zdaniem, że kredyt mocniej cementuje związki niż samo małżeństwo. Rzeczywiście, aby uzyskać kredyt jako para, trzeba spełnić szereg różnych wymagań, a w przypadku pojawienia się problemów ze spłatą obciążają one małżonków wspólnie. Jakie konsekwencje ma zatem rozwód dla małżonków, którzy wspólnie podpisali umowę o kredyt na mieszkanie czy budowę domu?

W większości przypadków małżeństwa w Polsce posiadają wspólność majątkową – powstaje ona automatycznie po zawarciu związku małżeńskiego. Oznacza to, że majątek gromadzony po ślubie jest wspólny dla żony i męża. Z drugiej strony wspólność małżeńska powoduje, że razem odpowiadają oni za zadłużenia, także te wynikające z zawartych umów kredytowych.

Kredyt hipoteczny w małżeństwie

Aby uzyskać kredyt hipoteczny, trzeba posiadać odpowiednią zdolność kredytową. Banki mają wyśrubowane wymagania dla osób chcących wybudować dom lub kupić mieszkanie na kredyt. Wobec tego jedna osoba, która nie ma wysokiej płacy, zwykle otrzymuje wtedy negatywną decyzję kredytową.

Łatwiej kredyt można wziąć w dwójkę. Banki udzielają kredytów zarówno osobom, które nie są związane małżeństwem, jak i małżonkom. Wtedy zdolność kredytowa rośnie, więc można bez większych trudności uzyskać potrzebne środki.

Rozwód a kredyt hipoteczny

Gdy w małżeństwie dochodzi od zdrady, przemocy czy też małżonkowie z innych powodów nie chcą dalej ze sobą żyć, mogą wziąć rozwód. Tutaj często pojawia się pytanie – co z kredytem po rozwodzie?

Dla banku rozwód małżonków nie ma dużego znaczenia. Wobec tego orzeczenie rozwodu nie zwalnia żadnej ze stron partycypującej w umowie kredytowej do zaprzestania spłaty. Gdy okaże się, że kredyt nie będzie opłacany, wtedy bank może pociągnąć klientów do odpowiedzialności – naliczyć wysokie kary, zażądać rozwiązania umowy, przejąć nieruchomość, na której została ustanowiona hipoteka.

Aby zapobiec takim sytuacjom, należy podjąć decyzję. Jako że po rozwodzie ma miejsce podział majątku, także kredyt musi zostać odpowiednio „podzielony”. W tym przypadku dróg jest kilka.

1. Przejęcie kredytu hipotecznego przez jednego z małżonków

Zazwyczaj kredyt hipoteczny po rozwodzie przejmowany jest przez jednego z małżonków – męża czy żonę. Wraz z przejęciem kredytu następuje przepisanie nieruchomości na małżonką, który decyduje się na kontynuację jego spłaty. Drugi małżonek musi być wtedy spłacony, ponieważ przy wspólności małżeńskiej także on był właścicielem nieruchomości. Z otrzymanych środków może kupić własne mieszkanie.

Przejęcie kredytu hipotecznego należy zgłosić do banku – warto zrobić to jak najszybciej. W takiej sytuacji wniosek powoduje również zbadanie zdolności kredytowej na nowo. Gdy zdolność ta będzie za niska, bank może poprosić o dodatkowe zabezpieczenie, na przykład przez przystąpienie do kredytu innej osoby.

2. Wspólne spłacanie kredytu

Inna opcja rozwiązania problemu kredyt hipoteczny a rozwód to wspólne spłacanie kredytu. Małżonkowie muszą się zatem porozumieć. Spłacone mieszkanie może być wtedy przekazane wspólnemu dziecku.

3. Sprzedaż nieruchomości

Trzecia z opcji to sprzedanie nieruchomości – jest ona stosowana wtedy, gdy jedna ze stron nie godzi się na spłatę małżonka. W takiej sytuacji uzyskane pieniądze są przeznaczone na spłatę zobowiązania kredytowego.

Zatem sytuacja rozwód a kredyt hipoteczny może zostać rozwiązana na kilka sposobów. Najczęściej ma miejsce spłata kredytu przez jednego z małżonków, który zachowuje wtedy prawo do nieruchomości. Drugi z otrzymanych pieniędzy może wtedy sfinansować własną nieruchomość. Gdy jednak w małżeństwie pojawiają się spory, jedynym rozwiązaniem może być sprzedaż mieszkania czy domu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × trzy =

Posted by: Marek on Category: Rozwód