Czym się różni separacja od rozwodu? Podstawowe informacje

Separacja a rozwód to nie to samo. Są one jednak zawsze orzekane przez sąd. Czym dokładnie różni się separacja od rozwodu? Kiedy można uzyskać separację, a kiedy nie jest to możliwe? Kiedy ma miejsce orzeczenie rozwodu?

Gdy małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia, na przykład z powodu różnicy charakterów, pojawiają się poważniejsze problemy jak zdrada czy przemoc, najczęściej skutkuje to rozstaniem. W tym przypadku rozwód nie jest jedynym rozwiązaniem, ponieważ dostępna jest także separacja. Warto zatem poznać główne różnice pomiędzy separacją a rozwodem.

Czym jest separacja?

Instytucja separacji jest podobna do rozwodu, jednak ma ona inne konsekwencje. W prawie separacją jest stan pomiędzy małżonkami, którego charakterystyczną cechą jest rozkład pożycia małżeńskiego. Separacja orzekana jest na wniosek jednego czy obojga małżonków przez sąd. Taka instytucja ma na celu potencjalne uratowanie małżeństwa, umożliwiając małżonkom niezależne życie i przemyślenie swojego związku.

W przeciwieństwie do rozwodu separacja nie wywołuje jednak rozwiązania związku małżeńskiego. Także warto podkreślić, że powoduje ona uchylenia wspólnoty małżeńskiej. Nie stosuje się też zasady domniemania, że dziecko matki, które zostało urodzone po upływie 300 dni od ustania separacji, jest dzieckiem męża.

Separacja może być udzielona jedynie w określonych przypadkach. Zgodnie z prawem, separacja może być orzeczona wtedy, gdy:

  • nastąpił zupełny, ale nie trwały rozkład pożycia małżonków – zanik więzi gospodarczej, fizycznej, psychicznej
  • na jej skutek nie ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci
  • na jej skutek nie dojdzie do naruszenia zasady współżycia społecznego

Możliwa jest separacja w trakcie rozwodu, ale wtedy, gdy jeden z małżonków złożył wniosek o separację, a drugi o rozwód, sąd przy wystąpieniu uzasadnionych przesłanek orzeknie rozwód.

Czym jest rozwód?

Rozwód prowadzi natomiast do rozwiązania małżeństwa pomiędzy parą. Rozwód może być udzielony przez sąd bez orzekania o winie albo z orzekaniem o winie. Na skutek rozwodu dochodzi także do ustania wspólności majątkowej, podziału majątku, a także do orzeczenia opieki nad wspólnymi dziećmi.

Aby otrzymać rozwód, konieczne jest spełnienie określonych wymogów – są one analogiczne do wymogów związanych z separacją. Warto jednak wskazać, że rozwód może nie być orzeczony wtedy, gdy małżonek składający pozew rozwodowy jest wyłącznie winny rozpadu małżeństwa.

Różnice między rozwodem a separacją

Zatem różnice w kwestii separacja a rozwód są dość znaczne, co również przekłada się na konsekwencje ich orzeczenia. Czym sie rozni rozwod od separacji?

1. Małżonkowie, którzy są w separacji, nie mają prawa do wejścia w nowe związki małżeńskie. Jest to możliwe wtedy, gdy zostanie orzeczony rozwód.

2. Separacja może być zniesiona przed sądem, natomiast sąd nie ma możliwości przywrócenia małżeństwa po orzeczeniu rozwodu.

3. Małżonkowie, którzy pozostają w separacji, mają obowiązek udzielania sobie pomocy – nie jest to obowiązkiem w przypadku rozwodu.

4. O separację może ubiegać się każdy z małżonków – także ten, który jest wyłącznie winny rozpadu małżeństwa.

5. Na skutek rozwodu można powrócić do swojego rodowego nazwiska, natomiast nie jest to możliwe w przypadku separacji.

Zatem różnica między rozwodem a separacją jest znaczna. Chociaż proces ubiegania się o separację oraz o rozwód są podobne, to jednak warto zaznaczyć, że mają one inne konsekwencje. Na separację najlepiej zdecydować się wtedy, gdy małżeństwo może być jeszcze uratowane, ale małżonkowie na razie nie chcą prowadzić wspólnego gospodarstwa domowego. Rozwód jest w tej sytuacji rozwiązaniem ostatecznym – powoduje on rozwiązanie związku małżeńskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

19 − cztery =

Posted by: Marek on Category: Rozwód