Jak odbywa się podział majątku przy rozwodzie?

Wejście w związek małżeński niesie ze sobą określone konsekwencje. Wśród nich znajduje się także wspólność majątkowa małżeńska. Gdy małżonkowie we wspólnocie majątkowej chcą się rozwieść, pojawia się konieczność podziału majątku.

Wspólność majątkowa powstaje automatycznie przy wejściu w związek małżeński, chyba że małżonkowie zdecydują się na intercyzę. Jest to umowa majątkowa małżeńska, która pozwala małżonkom na zachowanie odrębnych majątków, czyli skutkująca w tak zwanej rozdzielności majątkowej.

Podział majątku po rozwodzie

Małżonkowie, którzy nie mieli intercyzy, czyli nie dotyczyła ich rozdzielność majątkowa, budują swój majątek wspólnie. Zatem wszystkie składniki majątku, które zgromadzili oni po zawarciu małżeństwa, są dla nich wspólne – nieruchomości, ruchomości, oszczędności.

Gdy ma miejsce rozwód małżeństwa ze wspólnością majątkową, w takiej sytuacji prowadzi on do podziału majątku. W tym celu składa się odpowiedni wniosek o podział majątku wspólnego, który towarzyszy pozwowi rozwodowemu. Wtedy to sąd orzeka o podziale majątku. Warto jednak wskazać, że sytuację można rozwiązać jeszcze na inny sposób.

Jak dochodzi do podziału majątku?

Przy podziale majątku obowiązuje zasada, że mienie dzielone jest po połowie. Wobec tego każda strona otrzymuje po 50 proc. majątku.

Składający wniosek małżonek może jednak zażądać podziału na innych zasadach, na przykład w wysokości 70 proc. do 30 proc. Taki nierówny podział majątku małżonków dotyczy przede wszystkim sytuacji, gdy pojawiają się ważne powody, na przykład nieprzyczynianie się do powstania majątku czy separacja trwająca przez wiele lat.

3 sposoby podziału majątku:

  • podział w naturze – dotyczy podziału posiadanych pieniędzy, podziału gruntów posiadanych przez małżonków
  • przyznanie rzeczy na własność jednemu z małżonków wraz z obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego małżonka, przykładowo dotyczy mieszkania, gdy jeden małżonek otrzymuje prawo do zamieszkania w mieszkaniu, ale jednocześnie musi spłacić drugiego
  • sprzedaż rzeczy i podział kwoty uzyskanej ze sprzedaży – rozwiązanie stosowane w ostateczności, na przykład sprzedaż mieszkania, gdy małżonkowie nie mogą porozumieć się, do kogo ma ono należeć

Wniosek o podział majątku wspólnego

Aby przeprowadzić podział majątku, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do sądu. Wniosek można przygotować samodzielnie lub z pomocą prawnika. Wzory, na podstawie których przygotowuje się pozew o podział majątku, można znaleźć również w internecie.

Najlepiej dołączyć wniosek do pozwu rozwodowego – wtedy sprawa jest rozpatrywana w trakcie sprawy rozwodowej. Wtedy orzeczenie można otrzymać od razu.

Kiedy można złożyć wniosek o podział majątku?

Warto wskazać, że można także złożyć wniosek o podział majątku przed rozwodem, w trakcie rozwodu oraz po rozwodzie.

Najczęściej małżonkowie decydują się na podział majątku w ramach sprawy rozwodowej lub też na podział majątku po rozwodzie.

Podział majątku małżeńskiego jako ugoda

Warto pamiętać o tym, że podział majątku po rozwodzie nie musi wcale odbywać się przez sąd. Druga, łatwiejsza dla małżonków opcja, to ugoda.

W ramach ugody dotyczącej podziału majątku małżonkowie samodzielnie ustalają pomiędzy sobą własność wszystkich elementów majątku wspólnego. Zgodny podział sankcjonuje sąd.

Skorzystanie z ugody powoduje, że podział majątku po rozwodzie jest łatwiejszy i szybszy. Umożliwia on również małżonkom na uzyskanie tych elementów majątku, które są dla nich najważniejsze. Dodatkowo, złożenie wniosku o podział majątku z ugodą jest związane z niższą opłatą – to 300 złotych zamiast 1000 złotych w przypadku opłaty od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwa × 5 =

Posted by: Marek on Category: Rozwód