Unieważnienie małżeństwa kościelnego. Kiedy jest możliwe? Ile kosztuje?

Rozwód kościelny, a dokładnie unieważnienie małżeństwa kościelnego, jest bardzo ważny dla tych osób, które w życiu kierują się zasadami wiary. Na jakich zasadach udzielany jest rozwód kościelny? Ile trzeba za niego zapłacić? Gdzie szukać pomocy wtedy, gdy planuje się uzyskanie unieważnienia małżeństwa zawartego w kościele?

Chociaż dzisiaj liczba małżeństw zawieranych jako kościelne i konkordatowe maleje, to jednak nadal stanowią one zdecydowaną większość w porównaniu małżeństwami zawieranymi jedynie w urzędach stanu cywilnego.

Czy rozwód przed sądem jest tożsamy z rozwodem kościelnym?

Rozwód orzekany przez sąd powoduje rozwiązanie małżeństwa zawartego na gruncie prawa cywilnego. Wobec tego nie jest tym samym, co rozwód kościelny. Gdy zatem małżonkowie wzięli ślub konkordatowy, w takiej sytuacji rozwód powoduje rozwiązanie małżeństwa tylko cywilnie, natomiast nie kościelnie. Według Kościoła małżonkowie nadal są ze sobą razem i nie mogą ponownie ślubować przed ołtarzem.

Według prawa kanonicznego nie istnieje pojęcie rozwodu kościelnego – stosowany termin to unieważnienie małżeństwa kościelnego. Jeżeli zatem małżonkowie razem czy też jeden z małżonków chce „rozwieść się” także według przepisów prawa kanonicznego, musi przygotować się na dodatkowe formalności. Trzeba spełnić odpowiednie warunki, a także wnieść opłatę.

Unieważnienie małżeństwa kościelnego przez sądem kościelnym

Rozwód kościelny jest udzielany przez sąd kościelny. Jest to instytucja, która nie jest tożsama z sądami powszechnymi w Polsce, lecz działa ona na gruncie prawa kanonicznego. Sądy kościelne znajdują się przy kuriach diecezjalnych.

Proces przed sądem kościelnym służy wtedy do udowodnienia, że konkretne małżeństwo zawarte jako konkordatowe czy kościelne, jest nieważne. Gdy orzeczona zostanie nieważność małżeństwa, w takiej sytuacji, rozwodnicy mogą zawrzeć nowe związki małżeńskie kościelnie.

kościół

Powody rozwodu kościelnego – przykłady

Aby otrzymać rozwód kościelny, trzeba nie tylko złożyć wniosek do sądu kościelnego. Dodatkowo konieczne jest spełnienie odpowiednich wymogów. Takie powody rozwodu kościelnego stają się wtedy podstawą do unieważnienia małżeństwa – orzeczenia, że tak naprawdę jego zawarcie obarczone było wadami, dlatego było ono nieważne od samego początku.

Przykładowe okoliczności powodujące unieważnienie małżeństwa kościelnego:

  • zbyt niski wiek
  • pokrewieństwo i powinowactwo
  • choroby psychiczne
  • niedojrzałość psychiczna małżonków
  • różne wiary
  • impotencja
  • wady podczas obrzędu
  • wady umowy małżeństwa

Ile kosztuje rozwód kościelny?

Gdy małżonek czy małżonkowie chcą wziąć rozwód kościelny, wtedy cena procedury może być dość wysoka. Zasadniczo, koszt rozwodu kościelnego nie jest określony z góry, dlatego trudno jednoznacznie wskazać na wszystkie wydatki.

Ile kosztuje rozwód kościelny? Na ogół trzeba liczyć się z wydatkiem od około 1000 złotych do nawet ponad 3000 złotych. Gdy konieczne będzie powołanie odpowiedniego biegłego, może to także podwyższyć koszty.

Nie można więc jednoznacznie wskazać, ile kosztuje unieważnienie związku małżeńskiego prowadzone przed sądem kościelnym – na ogół jest to jednak koszt wyższy od rozwodu odbywającego się przed sądem cywilnym.

Gdzie szukać pomocy przy rozwodzie kościelnym?

Coraz więcej osób chcących uzyskać rozwód kościelny korzysta z pomocy adwokatów kościelnych. To osoby posiadające szeroką wiedzę oraz doświadczenie w dziedzinie prawa kanonicznego oraz rozwodów kościelnych.

Kancelaria adwokata kościelnego zbada sytuację i wskaże, czy unieważnienie małżeństwa kościelnego jest wtedy dopuszczalne. Także pomoże skompletować odpowiednie dokumenty i będzie reprezentować swojego klienta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwanaście + 18 =

Posted by: Marek on Category: Rozwód kościelny