Rozwiedziony czy kawaler? Rozwódka czy panna? Jaki wpisać stan cywilny po rozwodzie?

Gdy orzekany jest rozwód, pociąga on za sobą również szereg innych konsekwencji poza samym rozwiązaniem małżeństwa. Po rozwodzie dochodzi także do zmiany stanu cywilnego. Jeżeli konieczne jest wypełnienie dokumentów urzędowych, jaki stan cywilny powinna wpisać w nim osoba rozwiedziona?

Stanem cywilnym nazywa się sytuację prawną, która wyraża cechy kształtowane przez zdarzenia naturalne oraz czynności prawne, a także decyzje instytucji – sądów lub innych organów. Na gruncie polskiego prawa rejestracja stanu cywilnego jest obowiązkiem gmin w urzędach stanu cywilnego.

Rodzaje stanów prawnych

W Polsce wyróżnia się cztery główne rodzaje stanów cywilnych. Są to:

  • panna, kawaler
  • małżonka lub żona, małżonek lub mąż
  • rozwódka czy rozwiedziona, rozwodnik czy rozwiedziony
  • wdowa, wdowiec

Osoby, które nigdy nie zawierały związku małżeńskiego, mają stan cywilny panny lub kawalera. Gdy znajdują się w związku małżeńskim, wówczas określane są jako małżonka i małżonek. Po rozwodzie stan cywilny zmienia się na rozwódkę i rozwodnika. Gdy natomiast małżonka czy małżonek zmarli podczas małżeństwa, wówczas stan cywilny opisywany jest jako wdowa i wdowiec.

Gdzie podaje się informacje o stanie cywilnym?

Informacja o stanie cywilnym ma znaczenie między innymi w przypadku spraw socjalnych, podatkowych, ubezpieczeniowych, przy ubieganiu się o kredyty i pożyczki.

Dane dotyczące stanu cywilnego najczęściej należy zawrzeć w dokumentach urzędowych, między innymi we wnioskach składanych do urzędów gminy, miasta, wybranych instytucji. Również niektóre instytucje wymagają przekazania zaświadczenia o stanie cywilnym – jest ono wydawane przez urząd stanu cywilnego.

Można też spotkać się z wpisywaniem informacji o stanie cywilnym do CV, jednak warto pamiętać o tym, że nie trzeba tego robić.

Panna lub kawaler czy rozwódka lub rozwodnik?

Częste problemy sprawia stan cywilny po rozwodzie – w takiej sytuacji teoretycznie osoby po orzeczeniu rozwodu są rozwodnikami, jednak z drugiej strony również stają się osobami wolnymi, czyli panną lub kawalerem.

Można spotkać się ze zdaniem, że stan cywilny określany jako rozwiedziona czy rozwiedziony jest stygmatyzujący. Osobie, która zakończyła związek małżeński, może on o nim stale przypominać. Także dany stan cywilny może być związany z jego stereotypowym postrzeganiem, na przykład młoda osoba po rozwodzie uznawana jest przez niektórych jako mało stabilna w swoich decyzjach. Dodatkowo podnoszona jest kwestia, że z punktu widzenia wielu przepisów fakt, że dana osoba była w związku małżeńskim, ale go zakończyła, także nie jest istotny.

Wobec tego wiele osób po rozwodzie, zamiast posługiwać się określeniami rozwódka czy rozwodnik, woli zapisywać się jako panna lub kawaler. Z punktu widzenia prawa takie rozwiązanie nie jest poprawne, jednak z drugiej strony zazwyczaj nie pociąga ono za sobą konsekwencji. Przykładowo, osoba, która chciałaby otrzymać kredyt, ale jest rozwodnikiem, tak naprawdę jest w takiej samej sytuacji cywilnej jak osoba wolna, która nie jest w związku małżeńskim.

Jaki stan cywilny podawać po rozwodzie?

Gdy zatem dochodzi do rozwodu, wówczas osoby, które otrzymały decyzję o zakończeniu związku małżeńskiego, powinny posługiwać się określeniami jak rozwiedziony albo rozwodnik lub rozwiedziona albo rozwódka. Takie stany cywilne przeznaczone są dla osób, które były w związku małżeńskim, jednak orzeczono wobec nich rozwód.

Jeżeli konieczne jest wypełnienie dokumentów urzędowych, najlepiej wpisywać w nich stan cywilny zgodny z prawdą, czyli osoby po rozwodzie powinny zaznaczyć, że są rozwodnikami czy rozwódkami. Z drugiej strony wpisywanie aż tak szczegółowych informacji o stanie cywilnym nie zawsze jest konieczne w dokumentach mających konsekwencje prawne, na przykład przy ubieganiu się o kredyt czy w dokumentach jak CV.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden × 5 =

Posted by: Marek on Category: Rozwód