Kto jest winny rozpadowi małżeństwa?

rozwód kto jest winny
Nieuniknionym i zwykle trudnym do udzielenia odpowiedzi pytaniem jest to, kto jest winny rozwodowi: mąż czy żona?

Rozpad małżeństwa zawsze powstaje na skutek pewnych zajść, sytuacji. Rzadko kiedy jest tak, że faktycznie nagle miłość wygasła i po prostu każdy chce iść w drugą stronę. Aczkolwiek, obserwując statystyki w polskich sadach, można by przypuszczać, że wszyscy są niewinni jeśli chodzi o pozwy rozwodowe. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tyle rozwodów jest bez orzekania o winie?

Otóż na wstępie warto wyjaśnić, że sad może orzec rozwód z winy jednego ze współmałżonków, jak również może orzec rozwód bez orzekania o winie. Ta druga opcja jest zdecydowanie szybsza i cała procedura trwa o wiele krócej. Jednak, aby móc orzec rozwód bez orzekania o winie, sąd musi mieć oświadczenie obu stron, że takiego rozwiązania właśnie oczekują. Jakie są konsekwencje orzekania rozwodu bez winy któregokolwiek z małżonków? Otóż nie ma możliwości wystąpienia o alimenty do osoby, z winy której doszło do rozwodu, ponieważ przecież oficjalnie winy nie ma w tym niczyjej. Jedyną sytuacją, kiedy ktoś będzie mógł wystąpić do byłego współmałżonka o alimenty na swoje utrzymanie, będzie sytuacja skrajnego ubóstwa.

O co natomiast chodzi z rozwodem, w którym orzeka się o winie? Jeśli któraś ze stron dopuściła się przypuśćmy zdrady, pobicia, oszustwa czy innych zachowań, które doprowadziły do złożenia pozwu rozwodowego, i druga strona żąda, aby rozwód został orzeczony z winy tej osoby, to mówimy o rozwodzie z orzekaniem o winie. Jest to proces długotrwały, ponieważ sędzia prowadzący rozprawę rozwodową musi zapoznać się z wszelkimi dowodami świadczącymi na niekorzyść danej strony. W tego typu sprawach przesłuchiwani są świadkowie powoływani przez obie strony. Podczas orzekania rozwodu z winy jednego ze współmałżonków możliwe jest również ustalenie alimentów na pokrzywdzonego współmałżonka, którego status życiowy na skutek rozwodu nie ze swojej winy, znacznie się pogorszył.

One Comment so far:

  1. Niestety rozwód bez orzekania o winie jest o tyle trudny do zrealizowania, że przeważnie żadna ze stron nie chce się na to zgodzić ze względu na swoją „dumę”. Tam, gdzie brakuje miłości, rodzi się zawiść i konflikty. Wtedy nie ma co liczyć na porozumienie nawet w takiej sprawie, jaką jest rozwód.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 × 5 =

Posted by: Marek on Category: Problemy małżeńskie