Pozew rozwodowy krok po kroku

pozew rozwodowy
Jak napisać pozew rozwodowy, gdzie go zanieść i ile to kosztuje?

Od decyzji o rozwodzie, do jego orzeczenia jeszcze długa droga. Pierwszym krokiem, który powinno się podjąć, będzie złożenie pozwu rozwodowego. Jest to specjalne pismo, składane przez tego współmałżonka, który chce się rozwieść. W tej sytuacji w nazewnictwie sądowym, jest on powodem, natomiast współmałżonek pozwanym.

Pozew, który najlepiej przygotować za pomocą radcy prawnego czy adwokata, musi zawierać kilka podstawowych elementów. Przede wszystkim, należy w nim koniecznie zaznaczyć, czy żąda się rozwodu z orzekaniem o winie czy też małżonkowie nie chcą, aby sąd orzekał o winie któregokolwiek z nich. Co ważne, decyzja o tym, czy chcemy, aby rozwód był przeprowadzony z orzekaniem o winie czy też nie, może się jeszcze zmienić w trakcie trwania sprawy rozwodowej, jeśli na przykład w trakcie całego procesu pojawią się nowe dowody, świadczące na korzyść lub niekorzyść jednego z małżonków.

W odpowiednio skonstruowanym pozwie, składanym przez osoby posiadające małoletnie dzieci, należy również zawrzeć wniosek o przyznanie alimentów na pociechy. Mowa tutaj o odpowiednio ustalonej miesięcznej kwocie, ustanawianej na podstawie zarobków drugiego współmałżonka, która ta kwota ma pozwolić na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb dzieci.

W pozwie rozwodowym można także umieścić żądanie ograniczenia praw rodzicielskich drugiemu rodzicowi, ale również wniosek o równe prawo do opieki nad dziećmi. W pozwie można zawrzeć również bardzo szczegółowy plan opieki nad dziećmi, z podziałem kto organizuje letni wypoczynek czy gdzie dzieci będą spędzać ferie. Tak przygotowany pozew należy złożyć w sądzie okręgowym, w którego okręgu małżonkowie mieszkają. Jeśli jednak rozpad małżeństwa wiąże się z tym, że współmałżonkowie mieszkają już w zupełnie innych miejscach, to pozew powinien być złożony w miejscu zamieszkania pozwanego. Jeśli jednak nie jest one znane, to powinien być pozew złożony w miejscu zamieszkania powoda.

Warto także podkreślić, że złożenie pozwu rozwodowego kosztuje – kwota ta wynosi 600 złotych i powinna być uiszczona przez powoda. Jednak istnieją także odstępstwa od reguł, na przykład w sytuacji, kiedy powoda nie stać na uregulowanie takiej kwoty bez znacznego obniżenia standardu życiowego. Wtedy można wnioskować do sądu o zwolnienie z kosztów postępowania rozwodowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwanaście − dwanaście =

Posted by: Marek on Category: Problemy małżeńskie