Czy ślub kościelny można unieważnić?

Tak, aczkolwiek jest to o wiele bardziej skomplikowany proces. Mowa bowiem o rozwodzie kościelnym, który tak naprawdę oznacza unieważnienie zawartego związku małżeńskiego. Jest to proces bardzo czasochłonny i długotrwały, do którego należy się naprawdę odpowiednio przygotować. W jaki sposób można orzec, że małżeństwo zawarte przed Bogiem powinno być unieważnione?

Otóż przed ślubem, w kancelarii parafialnej, małżonkowie podpisują protokół, w którym składają orzeczenia na temat zgody co do posiadania potomstwa, braku uzależnień, problemów zatajonych przed współmałżonkiem, choroby psychicznej. Na tej podstawie można już wystąpić o rozwód kościelny.

rozwód kościelny
Cała prawda o rozwodzie kościelnym, czyli w jakich przypadkach jest to możliwe.

Innymi przesłankami, które dają szanse na unieważnienie takiego małżeństwa, jest chociażby impotencja, brak minimum współżycia małżeńskiego, ale również zatajone małżeństwo, pokrewieństwo pomiędzy małżonkami czy brak odpowiednich wymogów formalnych podczas udzielania ślubu jak chociażby brak święceń kapłańskich księdza, który ślubu nam udzielał.

Rozwody kościelne są bardzo czasochłonne, ponieważ na przyjęcie takiego pozwu jest aż miesiąc. Bardzo często po tym miesiącu małżonkowie otrzymują pismo, że pozew został odrzucony i należy składać apelację. Innym rozwiązaniem jest konieczność dostarczenia potrzebnych dokumentów, uzupełnienia pozwu – słowem cała machina jest bardzo pracochłonna i często ma na celu odwiedzenie małżonków od tej decyzji.

Aczkolwiek nie oznacz to wcale, ze unieważnienie małżeństwa kościelnego nie jest możliwe. Jeśli tylko będą ku temu odpowiednie przesłanki, to koniec końców wniosek o unieważnieniu udaje się uzyskać. To oznacza, że osoby, którym, według prawa kanonicznego, unieważniono składaną przysięgę, mogą ponownie zawrzeć związek małżeński przed Bogiem i nie będzie to traktowane jako wielożeństwo. W sytuacji kiedy rozwód kościelny nie zostanie przyznany, współmałżonkowie po rozwodzie cywilnym, ślub kościelny mogą wziąć dopiero wtedy, kiedy jeden z nich umrze.

Czy uważasz, że rozwód kościelny powinien być łatwiej dostępny?

View Results

Loading ... Loading ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwanaście + trzy =

Posted by: Marek on Category: Rozwód kościelny