Odzyskaj radość życia

2017 05-06

Tańsza obsługa prawna

Przy wybieraniu firm prawnych, które mają zapewnić stałą obsługę prawną sprawdzania jedynie cen takich usług nie jest najlepszym rozwiązaniem. Znacznie ważniejsze jest sprawdzenie czy dana firma posiada odpowiednie doświadczenie na rynku a jednocześnie czy posiada również możliwość świadczenia kompleksowych czy też indywidualnie dopasowanych usług. (więcej…)

2016 10-22

Jak wybrać kancelarie prawne?

Przy wybieraniu kancelarii prawnych najważniejsze jest przede wszystkim dopasowanie poszczególnych usług, które dana firma świadczy do potrzeb w zakresie obsługi prawnej w danej firmie. (więcej…)

2016 04-16

Separacja – co warto o niej wiedzieć?

Często można spotkać się z mylnym przeświadczeniem, że wystarczy, że małżonkowie zamieszkają osobno i już można mówić o ich separacji. Pod względem prawnym nie jest to jednak możliwe, ponieważ aby separacja niosła ze sobą określone skutki prawne, musi być orzeczona przez sąd. (więcej…)

2016 01-01

Czy ślub kościelny można unieważnić?

Tak, aczkolwiek jest to o wiele bardziej skomplikowany proces. Mowa bowiem o rozwodzie kościelnym, który tak naprawdę oznacza unieważnienie zawartego związku małżeńskiego. Jest to proces bardzo czasochłonny i długotrwały, do którego należy się naprawdę odpowiednio przygotować. W jaki sposób można orzec, że małżeństwo zawarte przed Bogiem powinno być unieważnione? (więcej…)

2015 12-31

Pozew rozwodowy krok po kroku

pozew rozwodowy
Jak napisać pozew rozwodowy, gdzie go zanieść i ile to kosztuje?

Od decyzji o rozwodzie, do jego orzeczenia jeszcze długa droga. Pierwszym krokiem, który powinno się podjąć, będzie złożenie pozwu rozwodowego. Jest to specjalne pismo, składane przez tego współmałżonka, który chce się rozwieść. W tej sytuacji w nazewnictwie sądowym, jest on powodem, natomiast współmałżonek pozwanym. (więcej…)

2015 12-28

Jak wziąć rozwód, gdy mąż mówi nie

Ciężko jest przyznać się do tego, że jednak nasze małżeństwo nie jest idealne i najwyższy czas wystąpić o rozwód. W wielu przypadkach obie strony wyrażają na to zgodę, aczkolwiek zdarzają się sytuacje, kiedy jedna ze stron ewidentnie nie zgadza się na orzeczenie rozwodu. (więcej…)

2015 12-27

Kto jest winny rozpadowi małżeństwa?

rozwód kto jest winny
Nieuniknionym i zwykle trudnym do udzielenia odpowiedzi pytaniem jest to, kto jest winny rozwodowi: mąż czy żona?

Rozpad małżeństwa zawsze powstaje na skutek pewnych zajść, sytuacji. Rzadko kiedy jest tak, że faktycznie nagle miłość wygasła i po prostu każdy chce iść w drugą stronę. Aczkolwiek, obserwując statystyki w polskich sadach, można by przypuszczać, że wszyscy są niewinni jeśli chodzi o pozwy rozwodowe. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tyle rozwodów jest bez orzekania o winie? (więcej…)

2015 12-24

Kiedy możemy się rozwieść?

Przez rozwód rozumiemy trwały rozpad małżeństwa. Oznacza to, że współmałżonków nie łączą już więzi cielesne, duchowe ani gospodarcze. Przyczyn rozwodu może być doprawdy bardzo wiele. Najczęściej wymieniana jest zdrada jednego z małżonków, jednak obecnie bardzo często rozwody są przeprowadzane z powodu różnicy charakterów, która wyszła na jaw już po ślubie. (więcej…)

2015 12-23

Gdy miłość małżeńska gaśnie

„I nie opuszczę cię aż do śmierci”

To chyba najbardziej znany fragment przysięgi małżeńskiej. Jednak z perspektywy czasu okazuje się, ze wiele małżonków jednak decyduje się na to, aby zerwać węzeł małżeński. Jeśli zawarty związek był ślubem cywilnym, to faktycznie, po orzeczeniu rozwodu czyli trwałego rozpadu małżeństwa, oboje partnerzy są osobami stanu wolnego i nic nie stoi na przeszkodzie, aby ponownie wstąpili w związek małżeński. (więcej…)