Tańsza obsługa prawna

Przy wybieraniu firm prawnych, które mają zapewnić stałą obsługę prawną sprawdzania jedynie cen takich usług nie jest najlepszym rozwiązaniem. Znacznie ważniejsze jest sprawdzenie czy dana firma posiada odpowiednie doświadczenie na rynku a jednocześnie czy posiada również możliwość świadczenia kompleksowych czy też indywidualnie dopasowanych usług.

Jak wybrać kancelarie prawne?

Przy wybieraniu kancelarii prawnych najważniejsze jest przede wszystkim dopasowanie poszczególnych usług, które dana firma świadczy do potrzeb w zakresie obsługi prawnej w danej firmie.

Separacja – co warto o niej wiedzieć?

Często można spotkać się z mylnym przeświadczeniem, że wystarczy, że małżonkowie zamieszkają osobno i już można mówić o ich separacji. Pod względem prawnym nie jest to jednak możliwe, ponieważ aby separacja niosła ze sobą określone skutki prawne, musi być orzeczona przez sąd.

Jak wziąć rozwód, gdy mąż mówi nie

Ciężko jest przyznać się do tego, że jednak nasze małżeństwo nie jest idealne i najwyższy czas wystąpić o rozwód. W wielu przypadkach obie strony wyrażają na to zgodę, aczkolwiek zdarzają się sytuacje, kiedy jedna ze stron ewidentnie nie zgadza się na orzeczenie rozwodu.

Kiedy możemy się rozwieść?

Przez rozwód rozumiemy trwały rozpad małżeństwa. Oznacza to, że współmałżonków nie łączą już więzi cielesne, duchowe ani gospodarcze. Przyczyn rozwodu może być doprawdy bardzo wiele. Najczęściej wymieniana jest zdrada jednego z małżonków, jednak obecnie bardzo często rozwody są przeprowadzane z powodu różnicy charakterów, która wyszła na jaw już po ślubie.